Coaching en Groepsdynamicatraining

HHB coaching en training biedt een programma op maat!

COMMUNICATIE
FEED-BACK GEVEN EN ONTVANGEN
SAMENWERKEN
VEILIGHEID
TEAMROLLEN
VERTROUWEN
PLEZIER
FOCUS

Groepsdynamicatraining teams:

Omschrijving:
groepsdynamicaElke dag sta je voor de uitdaging om vorm te geven aan de werkzaamheden binnen je bedrijf. Als team heb je hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid passend binnen de visie binnen je bedrijf.
Nu klinkt dat gemakkelijker dan dat dit in de praktijk vaak ervaren wordt!
In een dag(deel) gaan we met jullie als team aan de slag.
Door middel van ervaringsoefeningen wordt inzichtelijk gemaakt wat persoonlijke belangen en doelen zijn; wat dit betekent voor je rol in het team en hoe zich dit verhoudt in het doel wat de organisatie voor ogen heeft.
Onder begeleiding van één of twee trainers wordt er d.m.v. oefeningen gekeken naar rollen in teams, feedback geven en ontvangen,  verantwoordelijkheid nemen , initiatiefname, samenwerking en communicatie.
Door oefeningen waarbij veiligheid centraal staat wordt ervaren dat je veilig voelen in een team een voorwaarde is om goed te kunnen functioneren.

Werkwijze:
–        Intake
–        Trainingen waarbij ervaringsoefeningen gepland worden waarbij de accenten gekozen worden die in de intake vastgesteld worden.
–        Follow-up door bezoek aan de groep/vergadering over de opbrengsten

Opbrengsten:
–        Teams doen succeservaringen op door als groep opdrachten te volbrengen – teams ervaren het als samenbindend.
–        Elke teamlid in in staat om aan het eind van de ochtend persoonlijke doelen te formuleren.
–        Elk teamlid is in staat aan te geven wat het nodig heeft van het team om goed te kunnen functioneren.
–        Bovenstaande opbrengsten leiden tot betere samenwerking binnen het team.
–        Teamleider krijgt inzicht in processen die coaching/begeleiding vragen in de aansturing van het team.

Aanbod:
Alle trainingen worden op maat aangeboden.
Hoewel thema’s in alle oefeningen aan bod kunnen komen kost de uitwerking en verdieping tijd.

We hanteren daarom de volgende thema’s:

Veiligheid en communicatie
Veiligheid een voorwaarde is om je te kunnen ontwikkelen.
Aan de hand van ervaringsoefeningen gaan we met elkaar kijken hoe het met de  veiligheid in het team gesteld is. Kan ik mijn collega feedback geven op zijn handelen en hoe doe ik dat dan. Kan dit niet wat is daar dan de reden van?

Veiligheid / communicatie en rollen
Aan de hand van ervaringsoefeningen

Welke rol speel jij daar in en welke rol heb jij eigenlijk?
Veiligheid/communicatie/rollen/groepsontwikkelingsfasen/persoonlijke doelen/teamdoelen. In welke ontwikkelingsfase zit de groep in en waarom is het belangrijk om dit te weten.?  Aangevuld aan het einde van de dag welke doelen er individueel zijn en voor het gezamenlijke  team.

Prijzen op aanvraag!
Neem voor meer informatie contact op met één van de trainers!

Coachingstrajecten:

Individueel:
Omschrijving:
Een traject van 4 gesprekken van een uur.
Dit traject kan worden ingezet op aanvraag of het kan voortvloeien uit een groepsdynamicatraining waarbij een teamlid meer ondersteuning vraagt in het oppakken en oefenen van bepaalde vaardigheden (communiceren, geven en ontvangen van feedback, rol in het team, formuleren van persoonlijke doelen)
Het oefenen van deze vaardigheden kan door gesprekken, het bespreken van casuïstiek, het observeren en geven van feedback op de werkvloer, uitvoeren van oefeningen.
De trajecten zijn op maat en worden in overleg met de werknemer vastgelegd.

Werkwijze:
–        Intake: teamleider en teamlid komen met een vraag bij de trainer
–        Met teamlid worden persoonlijke doelen vastgesteld en wordt besproken op welke wijze hier aan gewerkt gaat worden.
–        4 bijeenkomsten van 60 minuten
–        Evaluatie
–        Evt. follow- up na half jaar

Waarom inzet HHB-trainingen?
–        Brede ervaring groepsdynamica training
–        Jarenlange ervaring binnen jeugdzorg
–        Trainingen op maat

Ervaringen o.a..:
–  Glenn Mills; methodiek-trainingen
–  Pilot Gelderse sportfederatie
–  assesments managers supermarktketen
–  groespdynamicatrainingen diverse sportclubs

Ervaring Groepsdynamicatraining bij DSV

loesje