Visie en Missie HHB op Financieel gebied

HHB is in 1e instantie een Training / Coaching bedrijf welke als doel heeft bedrijven en instellingen te ondersteunen op directie en management niveau om hun bedrijf beter te laten functioneren. Dit wordt verder uitgewerkt bij de paragraaf Visie voor Bedrijven en instellingen. In de praktijk komt het voor dat de communicatie tussen leidinggevenden onderling en medewerkers niet optimaal verloopt. Regelmatig liggen hier niet goed functionerende relaties aan ten grondslag en/of (bedrijfs) processen die niet optimaal zijn ingericht. HHB heeft de kennis op het gebied van financiƫle / administratieve processen in huis waarbij steeds de focus is gelegen op de relatie tussen de leidinggevenden en/of medewerkers. Indien je gebruik maakt van de expertise van HHB omdat je bedrijf / instelling niet optimaal functioneert zal een professional van HHB uiteraard in overleg met betrokkenen, in de praktijk meewerken om zelf te ervaren op de werkvloer hoe de medewerkers hun werk beleven en ervaren. De doelstelling is niet om tot een goed / fout analyse te komen. Het gaat om het vertrouwen van de medewerkers te winnen door goede relaties op te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we een financieel / expert beschikbaar stellen die meewerkt in je bedrijf/instelling. We willen de betrokkenen (weer) met meer plezier laten werken en begrip kweken voor elkaar. Daarnaast geven we adviezen hoe (bedrijfs)processen beter kunnen worden ingericht. Hierbij is het van belang dat dit gedragen wordt door de medewerkers zelf. Geen draagvlak binnen het team betekent dat het niet gaat werken.